Activiteiten - Introductie

SPS N-O wil een stichting-in-beweging zijn. Dit houdt in dat de activiteiten niet alleen gericht moeten zijn op het direct actuele, maar vooral ook op de ondersteuning van de vele vrijwilligerswerken en persoonlijke relaties met Oekraïne en Oekraïners.

Voorbeelden zijn:

  • de humanitaire initiatieven bij deelname van vele humanitaire stichtingen, verenigingen en instellingen ( zie Humanitair );

  • de informatievoorziening over samenwerkingsverbanden in brede zin; voorbeeld hiervan is de uitgave van ons tijdschrift "Oekra´ne Magazine" ( zie Oekraïne Magazine );

  • de groep RAZOM (PA3OM), actief binnen de stichting met de duidelijke eigen inbreng door contacten (persoonlijk en 'op afstand'), adviezen en voorlichting ( zie Partners );

  • de platform(mid)dagen, welke tweemaal per jaar worden gehouden. Hier wordt informatie doorgegeven, een platformtreffen en een 'hoofdspreker/inleider die een bepaald thema onder de loep neemt ( zie Oekraïnedag );

  • de stichting verhuurt een fototentoonstelling. Inlichtingen hiervoor bij het secretariaat ( zie Fototentoonstelling );

  • de twee SPS N-O email-lijsten, met de grootste voor algemene informatieuitwisseling en een specifieke voor deelnemers met een Oekraïense partner ( zie Email-lijsten );

  • het is in de nabije toekomst de bedoeling om, in samenwerking met de geŰigende instanties informatie te verstrekken aan bedrijven, die met Oekraïne samenwerken of willen gaan samenwerken;

  • verder allerlei onderwerpen, welke door deelnemers kunnen worden aangedragen of zelfs min of meer toevallig bij ons terecht komen.