Humanitair - Introductie

De Stichting Plaform Samenwerking Nederland - Oekraïlne informeert, geeft advies en steunt organisaties die humanitaire hulp verlenen aan personen, bedrijven en stichtingen. Dit is tevens een van de redenen geweest voor de oprichting van SPS N-O. Goede contacten onderhouden met de Nederlandse en de Oekraïense ambassade, het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, het kabinet van Ministers en de commissie humanitaire zaken in Kyïv krijgt uiteraard de volle aandacht, tenslotte is dat een vereiste om onze informeer- en adviseerfunctie goed te kunnen vervullen.

SPS N-O neemt deel aan symposiums en bijeenkomsten over humanitaire hulp aan Oekraïne. Op deze bijeenkomsten waren de afgelopen jaren ondermeer de heer B. Ometsynsky, de heer A. Koval en de heer S. Simenjoek aanwezig. Verantwoordelijk voor de Humanitaire taken van de stichting is mevrouw Beja Kluijters

De afgelopen jaren hebben verschillende stichtingen een beroep gedaan op de kennis en ervaring van SPS N-O. Hierbij valt te denken aan informatie over documenten, contacten onderhouden over de voortgang van goederen. Maar ook kan de stichting vraag van humanitaire hulp en aanbod bij elkaar bregen en beschikken we over adressen van verschillende organisaties.
Daarnaast beschikt SPS N-O ook over contacten met betrouwbare Oekraïense transporteurs en kan de stichting u voorzien van informatie over het verzenden van pakketten.

Een van de recentere projecten van de stichting is de hulp in een adoptiezaak. Deze zaak loop ondermeer via de Oekraïense ambassade. In deze zaak zijn via het Ministerie van Binnenlandse Zaken contacten gelegd met het Centrum van Adoptie dat onder het ministerie van Onderwijs en Wetenschap.

Enquête voor allen die actief zijn in Oekraïne

Graag speciale aandacht voor de resultaten van de enquête 'Nederlandse humanitaire hulp aan Oekraïne' waarmee we enige inzicht in de hulp vanuit Nederland aan Oekraïne hebben gebracht. Deze resultaten zijn tijdens de Oekraïnedag op 2 oktober 2004 jl. in Den Haag besproken met een breed Oekraïens panel. Mede op verzoek van de Commissie Humanitaire Zaken van het Kabinet van Ministers van Oekraïne, hadden we ieder die hulp biedt aan Oekraïne uitnodigd de enquête in te vullen en ten minste één vertegenwoordiger van uw organisatie af te vaardigen naar de Oekraïnedag.

Artikelen