PA3OM - Bijeenkomsten

bijgewerkt 1 februari 2006

Hieronder vind u verslagen en informatie over vorige bijeenkomsten.

Razom viert "Oud Nieuwjaar".

13, 14 januari 2006

Men mag het inmiddels wel een traditie noemen,, de viering van het "oud Nieuwjaar" door Razom. Dit jaar was de locatie De Kosterij in Nieuwkoop. Rond zeven uur 's-avonds klonken in het sfeervolle gebouw de eerste "c novem godam" en "de beste wensen".

Even na acht uur hadden zich ongeveer 30 personen verzameld in de intieme, voormalige kosterswoning.

Oude bekenden ontmoetten elkaar voor het eerst weer in dit nieuwe jaar en nieuwe Razom-koppels stellen zich voor. Van de meeste koppels is de vrouwelijke helft van Oekraïense afkomst, Sergej is de uitzondering. "Mijn zus is getrouwd met een Nederlandse man", vertelt hij, "en via hun heb ik mijn Nederlandse vrouw leren kennen. En de vader van mijn vrouw heeft op die manier weer zijn Oekraïense partner ontmoet." en zo worden op deze feestelijke avond vele ervaringen uitgewisseld.

Deze keer zijn er geen "nieuwkomers" in de groep, dus is er nauwelijks aandacht voor de inburgeringperikelen. De gesprekken gaan over het vinden van werk, over carriére maken, studeren en het vervullen van ambities. Natuurlijk wordt er ook over een heleboel andere zaken gesproken die de Oekraïner in Nederland bezighoudt, maar alles in een zeer ontspannen sfeer.

Gelukwensen en dansen

Vanzelfsprekend zijn er verschillende Oekraïense (en Nederlandse) hapjes klaargemaakt, waar iedereen van geniet. En volgens Oekraïens gebruik volgen de toasts elkaar in rap tempo op. We wensen elkaar veel geluk, vooral liefde, natuurlijk gezondheid en ook succes. Of zoals iemand (vrij vertaald) heel mooi verwoord: Laat alles wat in 2005 niet is gelukt in 2006 wel lukken!

Er wordt uit volle borst gezongen, Anja (achter de piano) dirigeert iedereen naar de juiste toonhoogte. De sfeer wordt uitbundiger en natuurlijk gaan de voetjes van de vloer. De integratie van culturen is compleet als iedereen in een lang lint de polonaise loopt. "Dit is een echte Oekraïense dans", roept iemand vanuit de drukte. Het is duidelijk dat iedereen volop geniet op dit feest.

Aan het eind van de avond wordt iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage aan dit geslaagde feest. De datum van de volgende traditie wordt nog even in herinnering gebracht: 10 juni de jaarlijkse Razom-barbecue. Ook is er het idee ontstaan om misschien op Vrouwendag, 8 maart, een Razom-bijeenkomst te organiseren. Of dit haalbaar is en of het aanslaat, dat moet nog blijken. Rond 1 uur treedt in Nieuwkoop de zondagsrust in, de Razom-ers zijn tevreden op weg naar huis.

Belangstelling om deel te nemen aan een Razom-activiteit? Zend een e-mail naar razom@oekraine.org.

Foto's: Fer Moerland

Razom BBQ in Nunspeet: Actief en Gezellig Samenzijn!

Op 25 juni 2005 was het een gezellige drukte op "het Zwarte Veldje" in Nunspeet. Zo'n 30 Razommers (sommigen met kinderen) waren naar deze Razom-activiteit gekomen en hebben zich daar uitstekend vermaakt. Gedurende de middag was er volop gelegenheid om de onderlinge contacten (opnieuw) aan te halen en om met elkaar actief te zijn in de mooie, bosrijke natuur. Gelukkig was het die zaterdag niet zo warm als de dagen ervoor, het bleef overigens de hele dag aangenaam warm en droog.

Voor deze gelegenheid moest er een Razom Scouting Opdracht worden uitgevoerd. Voor de hand liggend natuurlijk als je in een scouting omgeving vertoeft. Sommige opdrachten vergden een scherp waarnemingsvermogen, voor andere was parate kennis nodig over de Nederlandse en Oekraïense eetcultuur. Elke deelnemers kon ook zijn of haar vaardigheid tonen bij het boogschieten. Voor de winnende ploeg was er een aardige prijs beschikbaar en natuurlijk ook voor de scherpschutters bij het boogschieten. De champagne en de wodka waren gedoneerd door Ameltech uit Renkum.

Rond zes uur werd het tijd de kooltjes te verwarmen voor de barbecue. Ondertussen was er veel aandacht en waardering voor de zangkwaliteiten van Liliya en enkele andere Oekraïense dames. Ondersteund door muzikale begeleiding vanaf de minidisk (gesponsord door Heuvelman Sound & Vision) werden bekende liedjes ten gehore gebracht die velen uitnodigden tot meezingen. En wat bleek: je hoefde niet persé uit Oekraïne te komen om de Russische en Oekraense teksten mee te kunnen zingen. Ook het Nederlands repertoire werd eer aangedaan, weliswaar "a capella". Maar het gemis van een muzikale band of disk speelde geen rol. De sfeer zat er goed in en ook nu weer werd er volop meegezongen.

Toen langzaam maar zeker de duisternis intrad verplaatste het gezelschap zich in de richting van de vuurkuil. Het koste even moeite om het natte hout aan het branden te krijgen, maar met de nodige scouting-ervaring ontstond er toch een sfeervol en verwarmend kampvuur. De 60-er jaren herleefden door het zingen van liedjes bij het kampvuur, met gitaarbegeleiding en opgeluisterd door prachtig vioolspel. Na het wegvallen van de laatste tonen van de Oekraïense zang en de Nederlandse fiedel kwam er een eind aan de geslaagde Razom-dag.

Na afloop van de dag, zo net voor middernacht was iedereen het erover eens: De Razom BBQ in Nunspeet was een groot succes en zal zeker een jaarlijks terugkerende zomeractiviteit worden.

Uitstapje Keukenhof

Een trip naar de keukenhof in het voorjaar van 2005 ging niet door wegens gebrek aan belangstelling.

Razom-sessie 2 oktober 2004: een gesprek met de Oekraïense consul

Verslag Razom-sessie tijdens de Oekraïnedag op 24 oktober te Den Haag

De (toenmalige, inmiddels opgevolgde - red.) nieuwe Oekraïense consul Aleksanr Viktorovich Gromov heeft zich voorgesteld aan de Razom-leden en geeft beknopte informatie over zijn levensloop en zijn carrière bij het Ministerie van Buitenlandse zaken. Vervolgens verstrekt de heer Gromov de nodige achtergrondinformatie over wetten en regels en maken de aanwezigen dankbaar gebruik om hun vragen aan hem voor te leggen.

Het eerste onderwerp dat wordt aangesneden is de Oekraïense wet die in maart 2004 is aangenomen en waarin geregeld wordt welke status de etnische Oekraïners kunnen verkrijgen die in het buitenland wonen en geen Oekraïens staatsburger (meer) zijn. De consul legt uit welke voorwaarden er zijn om deze status te verkrijgen en op welke manier dit wordt toegekend. Verwacht wordt, dat deze nieuwe wetgeving een bijdrage zal leveren aan het in stand houden van sociale en culturele contacten tussen de in het buitenland verblijvende Oekraïners en hun vaderland. Vooral op het gebied van taal en cultuur moet het Oekraïners die in het buitenland leven, in staat stellen hun etnische wortels te behouden.

Niet alleen bij nieuwkomers, maar ook bij Oekraïners die al jaren in Nederland verblijven, leven nog vele vragen over consulaire onderwerpen. Het grootste deel van de gestelde vragen gaat over:

  • Tijdelijk verblijf in Nederland en registratie bij het Consulaat
  • Permanent verblijf in Nederland (met behoud van het Oekraïense staatsburgerschap) en registratie bij het Consulaat
  • Afstand doen van het Oekraïense staatsburgerschap ( )

De consul neemt ruimschoots de tijd om alle vragen over deze onderwerpen uitvoerig te beantwoorden en de vragenstellers zoveel mogelijk tekst en uitleg te geven. Er wordt onder meer ingegaan op het feit dat het behoud van een dubbele nationaliteit niet is toegestaan. De consul geeft advies over de te volgen procedures en geeft ook een indicatie van de kosten die aan de procedures zijn verbonden.

Voor meer informatie kan men altijd terecht bij het consulaat van de Oekraïense ambassade, op de website van de ambassade of op de sites www.rada.gov.ua en www.kmu.gov.ua

Tot slot werd er aandacht besteed aan de presidentsverkiezingen die op 31 oktober 2004 zullen plaatsvinden. Uiteraard zal er op die datum ook gestemd kunnen worden op de Oekraïense ambassade in Den Haag. Degenen die geregistreerd staan krijgen automatisch een uitnodiging om te komen stemmen toegestuurd. Degenen die nog niet geregistreerd staan en ook hun stem willen uitbrengen, dienen zich tijdig aan te melden.

Een groot deel van de bijeenkomst werd om praktische redenen in het Russisch/Oekraïens gehouden. Slechts gedurende een korte periode werd er ook in het Nederlands vertaald. Dat was misschien wel jammer voor de Nederlandse deelnemers aan de bijeenkomst, maar voor de Oekraïners betekende het dat er volop vragen konden worden gesteld en dat er veel onderwerpen konden worden behandeld.

Wie belangstelling heeft voor een door een van de deelnemers in de Russische taal opgestelde gespreksweergave, zend een e-mail naar razom@oekraine.org met vermelding van de tekst "Gesprek Consul - Russisch".

PA3OM-workshop tijdens Oekraïnedag

Op zaterdag 27 september organiseert de Stichting Platform Samenwerking Nederland-Oekraïne (SPS N-O) wederom een Oekraïnedag. Deze editie van het halfjaarlijkse evenement vindt plaats in Pompgebouw De Esch, een bijzonder fraaie en sfeervolle locatie aan de Maas in Rotterdam (Rijnwaterstraat 7-23).

PA3OM organiseert op deze dag een workshop met als doel de werkgroep voor te stellen, maar vooral om gezellig samen te zijn. Lees verder op de Oekraïnedag pagina.

Tweede PA3OM middag in de polder (9 juni 2002)

Verslag van Raymond Ronkes, foto's van Armand

Zondag 9 juni, even voor twee uur. Het polderlandschap van Kamerik vult zich met begroetingen in het Oekraïens, het Russisch en warempel ook in het Nederlands. De tweede PA3OM-middag is gestart. De deelnemers melden zich, in koppels, althans het merendeel. Vlak voor ik aankom krijg ik nog een bericht van Beja Kluiters, zij zal er niet bij zijn. Weer twee vrachtauto's laden, dat gaat voor. En voor ons: veel plezier. En plezier hebben we!

Al gauw zijn we met bijna 20 mensen, ook twee kinderen komen mee. Eerst even wennen, maar al snel verkennen ze samen het boerenerf. De laatsten moeten uit Hengelo komen, hoewel "We komen net uit Kortrijk (!), en dat is een eind rijden", zo meldt John zich. Dan is het stel compleet. Zelfs een spontane gast wordt meteen in de groep opgenomen. "Ik zag het gisteren pas op internet" verontschuldigt hij zich. Maar volgens goed Oekraïens gebruik is Jan even welkom als de anderen.

Het is (nog) prachtig weer, dus iedereen zit buiten. We hebben een aparte plek, "De Kuil" geheten, een terras vlak voor "De Hooiberg". Al snel is iedereen in een geanimeerd gesprek verwikkeld. Mensen ontmoeten elkaar, culturen ontmoeten elkaar. Ervaringen worden uitgewisseld, over procedures, Nederlands leren, elkaar begrijpen of gewoon elkaar beter leren kennen. Het is leuk om degenen te ontmoeten wiens naam je veelvuldig in de mailbox ziet. Geen ongenuanceerde discussies hier op het Hollandse platteland.

En de quiz: veel historische en culturele wetenswaardigheden passeren de revue. Berlage als architect van de Amsterdamse beurs, dat weet bijna iedereen. Maar hoe heette vroeger ook weer een poppentheater in het Oekraïens....... Natuurlijk zijn er twee winnaars. Sommigen vonden de quiz maar moeilijk. Misschien een volgende keer alleen simpele en ontspannende vragen Sasja en John?

Rond halfvijf is bijna iedereen aanwezig bij het kaasmaken. We zien hoe zich uit 10 liter verse melk, na zorgvuldige bewerking door alle deelnemers, langzaam de bestanddelen van een kaas vormen. Natuurlijk zijn er een paar wijsneuzen die het eerder hebben gedaan of er al meer vanaf wisten en dus alle vragen konden beantwoorden. Maar voor de meesten was het nieuw. En na zich even te hebben teruggetrokken, komt Sasja weer terug als kaasmaakster. En met geroutineerd handwerk vult zij de kaasvorm. Opdracht volbracht.

Tegen half zeven het laatste onderdeel, de barbecue. Geen sjasliek helaas, maar Hollandse karbonades, kip en alles wat er bij hoort. Er wordt veel gepraat, gelachen, gegeten en gedronken. Jammer genoeg slaat toch het weer om, maar dat mag de pret niet drukken. Een deel van de groep trekt zich terug in de hooiberg, daar worden de meer serieuze gesprekken gevoerd. Een ander deel amuseert zich binnen in de boerderij, waar ook andere partygangers zich doen gelden. Het is gezellig!

De tweede PA3OM-middag zit er bijna op. Mensen vertrekken en meldden dat zij het gezellig vonden en een volgende keer zeker weer komen. De laatste enquêtes worden nog ingevuld, zo leren we de behoeften van iedereen beter kennen en kunnen we er de volgende keer weer rekening mee houden. Duidelijk is, dat een zondagmiddag als deze voldoet aan de wensen van de meesten die de enquête al eerder hebben ingevuld. Een volgende bijeenkomst zal dus zeker volgens dezelfde formule worden vormgegeven.

PA3OM in Almelo bijeen op 27 januari 2002

Verslag van Raymond Ronkes

Afgelopen zondag (27 januari 2002) was het zover, Nederlands-Oekraïense koppels verzamelden zich in het Theaterhotel in Almelo voor de eerste bijeenkomst. Sinds de bijeenkomst op 13 oktober 2001 (onder auspicin van SPSN-O) is er een enthousiaste werkgroep actief onder de naam PA3OM om Nederlands-Oekraïense koppels met elkaar in contact te brengen.

In Almelo stond de bijeenkomst in het teken van (oud)Hollandse spellen en spelen. Is er een betere manier om culturen met elkaar in contact te brengen dan via het spel? Nee, vonden de organisatoren en zij hadden gelijk. De bezoekers kwamen zelfs uit Belgi*euml; om via het spel te ervaren waartoe integratie van culturen kan leiden. Hoe leuk is het niet om bijvoorbeeld een sjoelbak aan te treffen en zelfs als je al 4,5 jaar in Nederland bent voor het eerst sjoelstenen in je hand te kunnen houden. Het sjoelen was echt een topper op deze dag, niet alleen de Oekraïense dames waagden zich eraan, ook de Nederlandse heren waren al snel in competitie met elkaar.

Aan een andere tafel werd enthousiast domino gepeeld, misschien niet oer-Hollands, maar gezellig was het wel. Andere mogelijkheden waren onder andere het mens erger je niet en niet te vergeten het ganzenborden. Volop mogelijkheden voor jong en oud, want ook voor kinderen was het een leuke en gezellige middag. Spelen, ontspannen en elkaar ontmoeten, dat was het motto voor deze dag. Tussen de bedrijven door was er volop gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. De accommodatie leende zich daar uitstekend voor. Er werd gepraat over de laatste Oekraïense reiservaringen, soms een klein beetje politiek, maar vooral het uitwisselen van wetenswaardigheden voerde de boventoon.

Een absoluut hoogtepunt vormde de Nederlands-Oekraïense quiz. Twee teams streden om de eer in het beantwoorden van vragen over de Nederlandse en Oekraïense cultuur en geschiedenis. Nadat het team van de in België wonende Natalja zich voor de finaleronde had geplaatst ging het om de beste individuele score. Frank de Jong uit Tilburg bleek over de meeste parate kennis te beschikken, zelf zei hij het geluk te hebben gehad de makkelijkste vragen te hebben gekregen. Hoe dan ook de winst was verdiend, al stal de uit België afkomstige Mark wel de show met alle feiten die hij kende over de Nederlandse cultuur en historie. Zonder anderen tekort te willen doen: bedankt John en Sasja voor het vele werk dat jullie hebben gedaan om deze quiz tot zon succes te maken!

Aan het eind van de middag was iedereen het erover eens: het was een geslaagde bijeenkomst. Misschien dat het met nog meer mensen nog gezelliger wordt, maar het doel elkaar ontmoeten is in ieder geval bereikt.

Wat voor een bijeenkomst het de volgende keer wordt is nog niet duidelijk. Misschien wel een Brabantse buitenactiviteit op een mooie voorjaarszondag, af te sluiten met Oekraïense sjasliek op de barbecue? We houden u op de hoogte. Bezoek daarom regelmatig deze website en kijk bij partners of geef u op via razom_nl@yahoo.com.

Partnerbijeenkomst 13 oktober 2001

Verslag van websmasters Theo en Geert-Jan van Leeuwen

Op zaterdag 13 oktober 2001 is te Amersfoort een eerste bijeenkomst van deze groep geweest. Inclusief vier bestuuursleden van SPSN-O waren er 42 deelnemers, die zeer geanimeerd met elkaar hebben kennisgemaakt.

De deelnemers waren unaniem van mening dat deze bijeenkomst zeer geslaagd was en duidelijk een vervolg moet krijgen; er is een voorlopige groep van 9 mensen geformeerd, welke optreedt als werkgroep om te komen tot een meer definitieve groep en verdere invulling van de bijeenkomstresultaten. Deze groep bestaat uit de navolgende personen:

  • de twee voorlopige contactpersonen Dirk-Jan Westveer en John Dat
  • en verder Sasja Mirskikh, Frank de Jong, Mark Coenen, Raymond Ronkes, Lesya Ivegesh, Tanja Karda en John Stienen
Deze eerste bijeenkomst verliep beslist in goede en vooral gezellige sfeer, hetgeen beslist goede hoop geeft voor de toekomst van deze groep; de algemene indruk was dat e.e.a. onder de vlag van de Stichting Platform Samenwerking Nederland-Oekraïne verder gaat. Wij stellen dan ook voor dat deze pagina verder wordt ingevuld door de nieuwgevormde (resp. te vormen) groep.
De webmasters feliciteren deze groep en wensen hen dan ook heel veel succes, inspiratie en plezier met hun taken en bijeenkomsten.