Colofon

Het webteam

De onderstaande personen vormen het team achter de website van SPS N-O:
Valid CSS!

  • Klaas Hoeneveld
  • Andrea Scheepers-Vlug
  • Armand Simonis
  • John Stienen
  • Jeroen Veenstra

Voor algemene informatie over deze website kunt u altijd een emailtje sturen naar webteam@oekraine.org. Indien u kopij voor de website heeft, kunt u deze eveneens naar webteam@oekraine.org sturen. Voor informatie over SPS N-O en algemene vragen over Oekraïne kunt u via email terecht bij info@oekraine.org.

Met dank aan..

Disclaimer

De Stichting PlatformSamenwerking Nederland - Oekraïne (SPS N-O) stelt met de grootste zorgvuldigheid de informatie samen die zij via deze internetsite publiceert. Deze informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid van deze informatie kan SPS N-O niet instaan.

Hoewel SPS N-O uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt vanaf haar internetsite, kan SPS N-O niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en diensten die daarop aangeboden worden.

Verwijzing naar een bericht op een site van derden betekent niet automatisch dat de inhoud van het bericht overeenstemt met de zienswijze van SPS N-O of de leden van haar bestuur.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. De bezoeker aan de internetsite van SPS N-O is verantwoordelijk voor het gebruik van de geboden informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SPS N-O aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze internetsite.