De stichting

De Stichting Platform Samenwerking Nederland - Oekraïne (afgekort: SPSN-O) is statutair opgericht in december 1994. SPSN-O is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer S 187307.

De doelstelling van SPSN-O

De stichting geeft Oekraïne meer bekendheid en beoogt versterking van de onderlinge betrekkingen op politiek, humanitair, cultureel en zakelijk terrein. Op deze wijze ontstaat meer inzicht in kansen en mogelijkheden in Oekraïne.
Om dit te bereiken richt de SPSN-O zich op het verstrekken van informatie en het bevorderen van contacten. De stichting is onafhankelijk en niet gebonden aan een politieke, maatschappelijke of religieuze groepering.

Waarom SPSN-O?

Oekraïne is ons aller aandacht waard, daar het, nu nog, een land is met enorme problemen, maar ook met echte kansen. Wij kunnen veel van elkaar leren. Ook is Oekraïne belangrijk voor de relatie tussen Oost- en West-Europa. Hoewel minder vaak in het nieuws dan 'grote buur' Rusland, is er alle reden om de ontwikkelingen in Oekra´ne met aandacht te volgen.
De platformfunctie van onze organisatie willen wij daarom ook zo breed mogelijk invullen. Op een platform treft men elkaar en worden informatie en ervaringen uitgewisseld.

Nadat enige mensen in overleg tot de conclusie waren gekomen dat de verschillende krachten beter konden worden gebundeld, is SPSN-O opgericht; in eerste instantie humanitair, maar dat breidde zichzelf al snel uit.
Aanvankelijk had het bestuur gedacht aan een Nederlands platform. Na een paar jaar echter bleek dat er in BelgiŰ ook nog geen groep bestond als de onze. Daarom spreken wij nu liever over het 'Nederlands taalgebied' (dus Nederland en Vlaamssprekend-België).

SPSN-O wordt in alle opzichten gerund door uitsluitend vrijwilligers; ieder vanuit zijn/haar interessegebied en (professionele) achtergrond.

Onze activiteiten

SPSN-O doet ondermeer het onderstaande:
 • het uitgeven van het tijdschrift 'Oekraïne Magazine'
 • het organiseren van halfjaarlijkse bijeenkomsten
 • het dienen als vraagbaak over Oekraïne voor bedrijven, instellingen en personen
 • het beheer en verhuur van een fototentoonstelling over Oekraïne
 • het onderhouden van de website www.oekraine.org met steeds actuele informatie
 • het verzorgen van twee email-lijsten ('mailboxen').
 • het uitgeven van het tijdschrift 'Oekra´ne Magazine'
 • het organiseren van halfjaarlijkse bijeenkomsten, de zgn. Oekrainedagen
 • het onderhouden van de website www.oekraine.org met steeds actuele informatie
 • het dienen als vraagbaak en informatiebron over Oekra´ne voor organisaties en personen
 • onderhouden van contacten tussen betrokken personen en organisaties in Nederland en Oekraïne, o.a. door elektronisch berichtenuitwisseling
 • ondersteunen van organisaties op met name cultureel en humanitair terrein die zich met Oekraïne en Nederland-Oekraïense betrekkingen bezig houden, bijvoorbeeld humanitaire hulporganisaties, culturele verenigingen, beide ambassades e.a.
 • initieren en ondersteunen van projecten op cultureel en humanitair vlak
Deze activiteiten vindt u terug op de overige pagina's van deze website.